Hebraic Political Studies תכלת המרכז האקדמי שלם דף הבית
    חיפוש   |    עגלת קניות
ציונות וישראל
53 ש''ח  66 ש''ח 
הוסף לעגלה
עברית
נובמבר 2009
177 עמודים
כריכה רכה
מספר קטלוגי 496-1061

אליעזר ברקוביץ (1908-1992) נולד ברומניה ולמד בבית המדרש לרבנים בברלין, שם הוסמך לרבנות בידי הרב יחיאל ויינברג, ובאוניברסיטת ברלין, שהעניקה לו תואר דוקטור לפילוסופיה. הוא היה ראש החוג לפילוסופיה במכללה התיאולוגית העברית בשיקגו. בשנת 1975 הוא עלה לארץ, ועד מותו חי בירושלים והמשיך לעסוק בעיון ובכתיבה בשאלות הנוגעות ליהדות ולעם היהודי. הוא כתב תשעה-עשר ספרים, ובהם אלוהים, אדם והיסטוריה, לא בשמים היא ועמו אנוכי בצרה.
אלוהים, אדם והיסטוריה
אליעזר ברקוביץ

שלא כהוגים יהודים אחרים בני המאה העשרים, אשר גייסו את המקורות היהודיים הקלאסיים כדי להגן על השקפה מודרניסטית, או כתבו על החוויה הקיומית היהודית בסגנון המגמות הפילוסופיות בנות-זמנם, אליעזר ברקוביץ מלמד זכות על תקפותה של השקפת עולם יהודית מסורתית ומציגה כעמדה עקבית ועצמאית שעומדת מול הזרמים המרכזיים בפילוסופיה המערבית מאז יוּם וקאנט.

בחיבור אלוהים, אדם והיסטוריה, החובק את לוז הגותו של ברקוביץ, נטען כי חולשתה המרכזית של המחשבה המערבית המודרנית היא אי-יכולתה להעמיד בסיס משכנע לעשייה מוסרית. על פי השקפתו של ברקוביץ, ביסודה של האמת המוסרית עומדת הפגנת ההתעניינות של אלוהים בעולם. את הידוע לנו על האלוהים אנו לומדים מהתנסות דתית -- שהמפגש הנבואי עם האל הוא דוגמה מובהקת לה – ומן הזיכרון שלנו מאותה חוויה כפי שהוא נמסר במסורת. "לא הקביעה שאלוהים ישנו היא אבן היסוד של הדת",  כותב ברקוביץ, "כי אם הקביעה שאלוהים מתעניין באדם ובעולם; שאלוהים, משברא את העולם הזה, לא נטש אותו והפקירו להסתדר לבדו; שלאלוהים אכפת מבריאתו". מקביעה זו נגזרת חובתו המוסרית של האדם לגלות התעניינות בהיסטוריה האנושית ובהתקדמות האנושית -- וזהו התוכן המרכזי של ההתגלות שעליה מושתתת הדת, התגלות שבלעדיה, מזהיר ברקוביץ, המוסריות אבודה.

מנחם קלנר, מחבר ההקדמה לספר, הוא פרופסור למחשבת ישראל באוניברסיטת חיפה ועמית בכיר במכון לפילוסופיה, מדינה ודת של מרכז שלם, ירושלים. מספריו: תורת העיקרים בפילוסופיה היהודית בימי הביניים (1991), ו-(2006) Maimonides' Confrontation with Mysticism.


"בקרב תלמידיו ומוקירי דברו [של אליעזר ברקוביץ] רווחת הדעה שהספר אלוהים, אדם והיסטוריה הוא ספרו החשוב ביותר, ובו הוא מציג בשיטתיות את תפיסת עולמו על אודות יסודות היהדות. כעת, במסגרת מפעל של הוצאת כתביו לאור מחדש, פרסם 'מרכז שלם' בירושלים ספר זה בתרגום רהוט מאנגלית של להד לזר ובלוויית הקדמה מאת פרופ' מנחם קלנר...הספר שלפנינו משמש מצע לתאולוגיה של הלכה מכוננת מציאות, אתגר רוחני ואינטלקטואלי ראשון במעלה"
 
  דוב ברקוביץ, אקדמות כ"ה

לקריאת הביקורת המלאה

 

   
     
לעיון בספר
צור קשר זכויות דרושים שיתופי פעולה עותקים לביקורת פרסומים עתידיים