Hebraic Political Studies תכלת המרכז האקדמי שלם דף הבית
    חיפוש   |    עגלת קניות
חדש בהוצאת שלם
הפולמוס הגדול
יובל לוין

יובל לוין, מייסד ועורך כתב העת National Affairs ועמית בכיר במרכז לאתיקה ומדיניות ציבורית בוושינגטון הבירה, מנתח בספר זה את הבדלי ההשקפות היסודיים שנתגלעו בין ברק ובין פיין בשורה של שאלות מפתח הנוגעות לטבע האדם, למהותו של הצדק, לסמכותה של התבונה ולאופיו של השינוי הרצ... >>
על פשעים ועל עונשים
צ'זרה בקריה
עם תרגומו של על פשעים ועל עונשים לעברית, מוזמן הקורא הישראלי להתוודע לאחד מחיבורי המופת של הנאורות האירופית ולהיווכח כי רבים מהטיעונים שהעלה מחברו באמצע המאה השמונה-עשרה עודם רלוונטיים היום. >>
צור קשר זכויות דרושים שיתופי פעולה עותקים לביקורת פרסומים עתידיים